Årsmötet beslöt / vuosikokouksen päätöksiä

30.4.2017

Årsmötet 29.4.2017 valde ny styrelse för år 2017 sammansättningen finns på kontaktuppgifter sidorna. Beslöts också att avgifterna hålls på samma nivå som föregående år. Vuosikokous valitsi uuden hallituksen, koostumus on kontaktuppgifter sivulla. Maksut päätettiin pitää entisellään.