Laser Master 2017

3.7.2017

Laser Masters klassmästerskapsseglingar i Nagu  26. gången  29-30.7.2017 Välkommen till de traditionella Laser Masters mästerskapsseglingarna i Nagu. Tävlingskansliet finns i Nagu Segelsällskaps utrymmen i Nagu gästhamn. Tävlingskansliet öppnas fre 28.7.2017 kl 18 och lö 29.7.2017 kl 9. Skeppartmöte utanför tävlingskanskiet lö  29.7.2017 kl 10.15. Första start lö 29.7.2017 kl 12.00. Genast därefter ännu två seglingar. Efter seglingarna bastu. Kl 19.00 kvällssamvaro med mat. På söndagen första start kl 11.00.  Genast därefter ännu två seglingar, sammanlagt allstå sex seglingar. Rätt att deltaga, klasser Seglare födda 31.12.1982 eller tidigare har rätt att deltaga. Ålderskategorier: 35-44 (apprentice), 45-54 (masters), 55-64 (grand masters), 65-74 (great grand masters), och 75 fyllda (legends). Klasser Laser Standard och Laser Radial, i katergorin GGM och Legends samt Ladies Laser Radial. Anmälningar Anmälan senast 24.7.2017 kl 20 per e-post:  roger.nylund@pp.inet.fi   och där skall framgår namn, födelseår, ålderskategori, segelklubb, klass och segelnummer. Gärna också kvitto på erlagd deltagaravgift 50,- euro till Nagu Segelsällskaps konto i Nagu Andelsbank FI89 5560 0940 0015 80, BIC.kod OKOYFIHH. Anmälan  efter nämnda datum  med förhöjd avgift 60 euro !!! Deltgagare skall vara medlem i Finnish Laser Association, vars avgift 35 euro kan betalas på konto Nordea FI82 1309 3000 0511 77, BIC-kod NDEAFIHH. Alternativt medlemskap i annat nationellt klassförbund . Varje deltagare bör segla med individuellt segelnummer. Laser Masters luokkamestaruuskilpailut Nauvossa  26. kerran  29-30.7.2017 Tervetuloa perinteiseen Laser Masters SM kilpailuun Nauvossa! Kilpailutoimisto sijaitsee ”vanhassa satamavahdin mökissä” vierassatamassa. Ohjelma Kilpailutoimisto avataan pe 28.7.2017 klo 18 ja la 29.7.2017 klo 9. Kipparikokous lauantaina vierassataman rannalla  29.7.2017 klo 10.15. Ensimmäinen lähtö la 29.7.2017 klo 12.00. Heti perään vielä kaksi lähtöä. Sauna heti kisojen jälkeen. Klo 19.00 alkaa iltatilaisuus ruokailuineen. Ensimmäinen lähtö sunnuntaina klo 11.00 jonka jälkeen vielä kaksi lähtöä. Yhteensä purjehditaan siis ohjelman mukaan kuusi lähtöä. Osallistumisoikeus,  luokat Ennen 31.12.1982 syntyneillä on oikeus osallistua. Ikäryhmät: 35-44 (apprentice), 45-54 (masters), 55-64 (grand masters), 65-74 (great grand master) ja  75 täyttäneet (legends). Luokkina ovat Laser Standard ja Laser Radial, GGM- ja Legends-kategoriassa sekä Ladies Laser Radial. Ilmoittautumiset Ilmoittautuminen tehtävä  24.7.2017 klo 20 mennessä sähköpostilla roger.nylund@pp.inet.fi   josta ilmenee nimi, syntymävuosi, ikäryhmä, seura, luokka ja purjenumero sekä todistus ilmoittautumismaksun 50,- euroa suorittamisesta. Maksu suoritetaan NSS tilille Nagu Andelsbank FI89 5560 0940 0015 80. Närmare / Tarkemmin http://www.saillaser.fi/