Besiktning/katsastus


Året 2024 besiktningstema  är “Båtens förtöjning”.

Båtens egna linor, fendrar, ankare, knapar och övrig förtöjningsutrustning bör kontrolleras och vid behov repareras eller bytas ut. Också den egna båtplatsen i hemmahamnen är bra att kolla – är bryggans knapar intakta, ser bojen ut att vara ok? Om båten ligger vid egen boj, t.ex vid stugan, är det bra att med jämna mellanrum kolla kättingen och infästning till både boj och förankringstyngd. 

Observera att det i NSS hemhamns Ancroförtöjningarna är ytterst viktigt att angöra rätt. I synnerhet sent på hösten, när grannbåtarna är färre, är risken stor för skada på både egen som bredvidvarande båt om förtöjningen inte är korrekt ansatt. Kolla därför noggrant linorna med jämna mellanrum. 

I övrigt, viktigt som alltid, är att sörja för båtens allmänna kondition. Grundprincipen är “ren och snygg både ut- som invändigt”. En ren och hel klubbflagga hissas på morgonen senast klockan 8.00 samt halas vid solens nedgång eller senast klockan 21.00. Undantag är midsommarnatten och under framfart med skepparen ombord, då flaggan bör vara hissad. 

Övrigt små tips; åtgärda alltid också smärre läckor och obehaglig lukt. Ha färdigt pytsar och rena trasor tillhanda. Ättika absorberar olje- och diesellukt  samt mögelsporer. Har båten en ingrodd gammal lukt, kan en ozonbehandling rekommenderas. 

Gemensam besiktning inleds i och med flagghissningen. Grundbesiktning  var femte år utförs på land. 

För övrigt kan såsom tidigare klubbens besiktare  kontaktas om önskan plats och tid. Årsbesiktningsavgift är 30€ och eventuella resekostnader. 

Samtliga  NSS båtar skall vara besiktigade senast Juni månad.

Besiktningschef Bjarne Ölander


Vuoden 2024 katsastuksen teema on “Veneen kiinnitys”.

Veneen omat köydet, lepuuttajat, ankkurit, knaapit ja muut kiinnitysvarusteet tulee tarkistaa ja tarvittaessa korjata tai vaihtaa. Myös kotisataman oman laituripaikan knaapit ja poiju on hyvä tarkistaa. Jos vene on omassa poijussaan, esim. mökin rannassa, on hyvä tarkistaa säännöllisesti ketju ja kiinnitys sekä poijuun että poijupainoon.

Huomaa, että NSS:n kotisataman Ancro kiinnityspaikkoihin on erittäin tärkeää kiinnittyä oikein. Varsinkin myöhään syksyllä, kun naapuriveneitä on vähemmän, vaarana sekä omalle että naapurin veneelle on väärä tai huolimaton kiinnitys. Tarkista siksi köysinen kireys aika-ajoin.

Myös veneen yleinen kunto tulee varmistaa. Perusperiaate on "puhdas ja siivottu sekä ulkoa että sisältä". Siisti ja ehjä seuralippu nostetaan aamulla viimeistään klo 8.00 ja lasketaan auringonlaskun aikaan tai viimeistään klo 21.00. Poikkeuksena juhannusyö ja matka-aikana kipparin ollessa aluksella, jolloin lippun tulee olla salossa.

Muita vinkkejä; Korjaa aina heti pienetkin vuodot ja tartu epämiellyttävään hajuun. Pidä siivoustarvikkeet ja puhtaat rievut käsillä. Esimerkiksi etikka absorboi öljyn ja dieselin hajuja sekä homeitiöitä. Jos veneessä on juurtunut paha haju, on otsonikäsittely käypä vaihtoehto.

Katsastuskausi käynnistyy seuran lipun  nostolla. Perustarkastus viiden vuoden välein tehdään maalla.

Aiempia periaatteita noudattaen voit olla yhteydessä suoraan katsastajaan varataksesi ajan. Katsastuksen vuosimaksu on 30 € ja mahdolliset matkakulut. 

Kaikki NSS-veneet on tarkastettava viimeistään kesäkuussa.

Katsastuspäällikkö Bjarne Ölander