Bli medlem / Tule jäseneksi

NSS välkomnar gärna nya medlemmar! Viktigt för oss är att du brinner för havsnära aktiviteter och skärgården. Helst ser vi också att du har en koppling till Nagu. I dagens läge kan vi inte garantera en bryggplats i vår hemmahamn. Vi upprätthåller heller inte en kölista  utan avgör från fall till fall, och årligen, hur platserna fördelas. 

Tule jäseneksi! Meille on tärkeää että olet innostunut veneilystä ja saaristosta. Mielellään soisimme että sinulla on kytköksiä Nauvoon. Laituripaikkoja ei aina ole heti tarjolla, meillä ei ole jonotuslistaa. Paikat jaetaan vuosittain keväällä.

Jag har bekantat mig med Sällskapets stadgar och godkänner dem / Olen tutustunut seuran sääntöihin ja hyväksyn ne *