Bli medlem

NSS välkomnar gärna nya medlemmar! Viktigt för oss är att du brinner för havsnära aktiviteter och skärgården. Helst ser vi också att du har en koppling till Nagu. I dagens läge kan vi inte garantera en bryggplats i vår hemmahamn. Vi upprätthåller heller inte en kölista  utan avgör från fall till fall, och årligen, hur platserna fördelas. 

Jag har bekantat mig med Sällskapets stadgar och godkänner dem *