Kontaktuppgifter

 

Medlemskap
 

Medlemsavgiften är endast 60 € per person per år (10 € per junior per år)! För varje medlem i NSS betalas till Finlands Seglarförbund r.f. 12,50 € per år (för varje junior 5€ per år). Anslutningsavgiften är 150 €. Som medlem i Seglarförbundet får man en hel massa förmåner. Om alla förmåner läs mera på Seglarförbundets hemsida http://www.spv.fi/. Du kommer väl ihåg att NSS örnflagga endast får användas i båtar som är besiktigade och vars skeppare betalat sin medlemsavgift!

Avgiften för bryggplatserna är för större båtar, tre meter eller över tre meter breda eller med boj 300 € och för de andra  150 €. Listan över platserna finns i klubblokalen.

 

Jäsenyys

Jäsenmaksu on 60  € vuodessa (junioreiden 10 €)! Liittymismaksu on 150 €. Suomen purjehdus ja veneilyseuran jäsenenä saat jäsenetuja, joista voit lukea enemmän heidän kotisivuiltaan http://www.spv.fi/. Muista, että NSS:n merikotka-aiheista lippua saa käyttää vain veneessä joka on katsastettu ja jonka omistaja on maksanut jäsenmaksun.

Laituripaikkojen hinnat ovat kolme metriä tai yli kolme metriä leveille veneille tai poijulla varustetuissa paikoissa 300 € ja  muissa paikoissa 150 €. Luettelo paikoista on esillä klubitalon ikkunassa.

Nagu Segelsällskap r.f.

c/o Memera

PB 6

21661 Nagu

 

Styrelse / Hallitus

Christian Alopaeus

Bjarne Ölander, vice kommodor, hamnkapten/ satamapäällikkö, båtplatser/venepaikat, bjarneff@gmail.com, 0400224001 

Bengt Avellàn, tävlingsnämnd, bengt.avellan@kolumbus.com, 0504695300

Johan Broos

Harri Haapala, holmeansvarid/ saarivastaava, tmihhaapala@pp.inet.fi

Bo Lindholm, festkommitteé/juhlakomitea, bo.m.lindholm@gmail.com

Marko Rosendahl, ungdomsarbete/nuorisotyö, dykning/sukellusjaoston pj, marko.t.rosendahl@gmail.com

Olli Turunen, skattmästare/rahastonhoitaja, anol.gyttja@suomi24.fi

Olof Elenius, PR och kontaktperson med Pargas stad, suhdetoimintaja yhdyshenkilö Paraisten kaupungin kanssa, olofelenius@msn.com, 0400203146 

Olli Nordenswan, intendent/kalustovastaava, 0400512364

Henrik Brenner, suppleant

Kaj Arnö, supplleant

 

Iiro KInnanen, styrelsens specialupprdrag / hallituksen asiantuntijajäsen, koulutusvastaava/skolningsansvarig, yhteistyö vierasvenesataman kanssa / samarbete med gästhamnen

 

Sekreterarrna/sihteerit

Viveca Auer, viveca.auer@gmail.com, 050 5961612

 

 

 

 

 

Ta kontakt / Ota yhteyttä