Avgifter/Maksut

Avgifter

Inskrivningsavgift är 100 € för sökande med hemort inom gamla Nagu kommuns område, sökande med hemort i Pargasområdet betalar 350 €  och övriga sökanden 750 €. Maka/make eller sambo behöver inte betala inträdesavgift. Årsavgiften är 60 €. Årsavgift för juniorer upp till 20 år är 10 €.  En aktiv juniormedlem kan bli ordinarie medlem utan inskrivningsavgift när han fyller 20 år. För varje medlem i NSS betalas till Finlands Seglarförbund r.f. 12,50 € per år (för varje junior 5€ per år).  Som medlem i Seglarförbundet får man en hel massa förmåner. Om alla förmåner läs mera på Seglarförbundets hemsida http://www.spv.fi/

Besiktningen kostar 30 €. Alla i föreningen hörande båtar som har rätt att hålla föreningens flagga måste vara registrerade och besiktigade. Avgiften för bryggplats för båtar <  2,5 m (bredd) är 150 €, för <  3 m (bredd) är 200 € och för större båtar 300 €. Longsideplatser debiteras enligt separat övernskommelse.

Ifall du blir intresserad av medlemskap, fyll i medlemsansökan .


Maksut

Liittymismaksu on 100 € hakijoille jotka asuvat vanhan Nauvon kunnan alueella, 350 € hakijalle, jonka kotikunta on muualla Paraisten alueella ja 750 € muille hakijoille. Puoliso tai avopuoliso ei maksa liittymismaksua. Vuosimaksu on 60 €. Junioreille vuosimaksu on 10€ kahteenkymmeneen ikävuoteen saakka. Aktiivinen juniorijäsen ei maksa liittymismaksua täyttäessään 20 vuotta. Suomen purjehdus ja veneilyseuran jäsenenä saat jäsenetuja, joista voit lukea enemmän heidän kotisivuiltaan http://www.spv.fi/

Katsastusmaksu on 30 €. Kaikkien seuran lipun alla olevien veneiden tulee olla rekisteröityjä ja katsastettuja. Laituripaikka alle 2,5 m (leveys) veneille on 150 €, alle 3 m (leveys) 200 € ja leveimmille 300 €. Longsidepaikoista veloitetaan erillisen sopimuksen mukaan. 

Jos kiinnostut jäsenyydestä, täytä jäsenhakemus.