Flagghalning - lipunlasku (preliminär/alustava)

  • la 31.10.2020
  • Framnäs (preliminär)

P.g.a Corona restriktioner har vi inte ännu tagit ett slutgiltigt beslut beträffande datumet för flagghalningen (eller mer specifikt om själva festen kan anordnas) / Valitettavasti lopullinen ajankohta lipunlaskulle on Koronasta johtuen vielä avoimena.