Aktivt deltagande i årsmötet - Aktiivinen osallistuminen vuosikokoukseen

28.4.2024

På lördagen samlades 24 medlemmar i gamla kommunalstugan i Nagu för NSS årsmötet. De viktigaste beslut var att som kommodor för nästa period period fortsätter Christan Alopaeus, styrelsen återvaldes och avgifterna hålls oförändrade, som undantag att maka/make eller sambo behöver inte betala inträdesavgift. Klubbens bokslut visade positiv siffra på sista raden.  Diskuterades även att starta kafe verksamhet vid hemhamnen och informerades om förnyandet av lilla bryggan vid kajakstraden; där kommer till fyra besöksbåtplatser, vilka kommer att vara avsedda för endast NSS medlemmar. 

Lauantaina kokoontui 24 seuran jäsentä vuosikokoukseen Nauvon vanhassa kunnantalossa. Tärkeimpiä päätöksiä olivat että kommodorimme Christian Alopaeus jatkaa toimessaan, hallitus valittiin uudelleen seuraavalle jaksolle ja maksut pysyvät edellisen vuoden tasolla, poikkeuksena se,  että puoliso tai avopuoliso ei maksa liittymismaksua. Seuran talous oli viimekaudelta positiivinen. Keskusteltiin myös kahvilatoiminnan aloittamisesta satamassa ja saatiin tietoa suunnitelmista uudistaa pieni laituri kajakkirannan yhteydessä. Tarkoituksena on samassa yhteydessä saada siihen neljä asiointivenepaikkaa NSS:n jäsenille.