Årsmötet / Vuosikokous 2021

21.5.2021

Årsmötet igår gjorde beslöt att Christian Alopaeus fortsätter som kommodor, styrelsen blev omvald, enda komplettering var att Iiro Kinnanen blev tredje suppleant. Enligt nya regler väljs styrelsemedlem tre år i taget. Beslöts även att avgifterna hålls samma som tidigare åren. Förra årets ekonomiska resultat blev positivt tack  vare ökade inkomster från södra hamnens brygghyrning. 

Vuosikokous eilen päätti että Christian Alopaeus jatkaa seuran kommodorina. hallitus valittiin uudelle toimikaudelle kokonaisuudessaan, poikkeuksena oli se, että Iiro Kinnanen valittiiin kolmanneksi varahenkilöksi. Uusien sääntöjen mukaan hallitus valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edellisen vuoden taloudellinen tulos oli kehittynyt myönteiseksti johtuen eteläsataman uuden laiturin laituripaikkamaksuista.