Avgifterna hålls oförandrade / maksu pysyvät ennallaan

25.4.2022

I årsmötet 20.4. beslöts hålla avgifterna oförändrade. Kommodoren Christian Alopaeus omvaldes. Till styrelsen valdes Oliver Sillanpää i stället för Eija Gyllenberg som avgick tidigare. Övriga styrelsermedlemmar och suppleanter omvaldes. Under sommarmånaderna hålls klubbrummet öppet för medlemmar på tisdagar mellan 14.00-16.00.  Öppet hus även 28.5. och 4.6. då har man även Drive in besiktning. I juli hålls klubbhuset öppet även på fredagar (om intresse finns) för kaffe och tilltugg och för NSS attiraljer. 


Vuosikokouksessa 20.4. päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaan. Christian Alopaeus valittiin kommodoriksi. Hallitukseen valittiin Oliver Sillanpää aiemmin eronneen Eija Gyllenbergin tilalle. Muut hallituksen jäsenet uudellenvalittiin. Kesäkuukausina klubi pidetään avoinna 14.00-16.00. Avoimet ovet ovat myös 28.5. ja 4.6. silloin on myös mahdollista katsastaa vene drive in periaatteella. Heinäkuussa klubi on avoinna myös perjantaisin (jos löytyy kiinnostusta osallistua), mahdollisuus kahviin ja lisukkeisiin sekä NSS tarvikkeiden ostoon.