Laser Master 2021

28.7.2021

Laser Masters luokkamestaruuskilpailut 
Nauvossa 30. kerran 31.7-1.8.2021

Tervetuloa perinteiseen Laser Masters SM kilpailuun Nauvossa!

Kilpailutoimisto sijaitsee "vanhassa satamavahdin mökissä" vierassatamassa.

Ohjelma

Kilpailutoimisto avataan pe 30.7.2021 klo 18 ja la 31.7.2021 klo 9. 
Kipparikokous lauantaina vierassataman rannalla 31.7.2021 klo 10.15. 
Ensimmäisen lähdön varoitusviesti la 31.7.2021 klo 11.55. Heti perään vielä kaksi lähtöä. 
Sauna heti kisojen jälkeen. Klo 19.00 alkaa iltatilaisuus ruokailuineen.

Su 1.8.2021 ensimmäisen lähdön varoitusviesi annetaan klo 10.55 jonka jälkeen vielä vielä kaksi lähtöä. Yhteensä purjehditaan siis ohjelman mukaan kuusi lähtöä.

Osallistumisoikeus, luokat

Ennen 31.12.1986 syntyneillä on oikeus osallistua (kyseistä ikäryhmää pitää 
saavutta vuoden 2021 aikana).

Ikäryhmät:

35-44 (apprentice), 45-54 (masters), 55-64 (grand masters), 65-74 (great grand 
master) ja 75 täyttäneet (Iegends).

Luokkina ovat laser Standard ja laser Radial, GGM- ja legends-kategoriassa sekä 
ladies laser Radial.

Imoittautumiset

Ilmoittautuminen tehtävä 23.7.2021 klo 20 mennessä Manage2Sail:ssä

https://manage2sail.com/fi-FI/event/d37f7429-5a77-422a-b35e-4999ff49e8c6#!/entries?classId=9ec1699f-7900-4ece-83b4-34d44706bb2b


Ilmoittautumismaksu 50€ suoritetaan NSS tilille Nagu Andelsbank FI89 5560 0940 0015 80. 
Ilmoittautua voi myös tuon päivän jälkeen jolloin IImolttautumlsmaksu on 60 euroa!

Osallistujan tulee olla Finnish laser Associationin jäsen, jonka jäsenmaksu 35 euroa voi suorittaa tilille Nordea FI82 1309 3000 0511 77. Tai vaihtoehtoisesti muun maan kansallisen luokkaliiton jäsen. Jokaisella osalllstujalla tulee ehdottomasti olla yksilöllinen tunniste purjeessa.

Majoitusvaihtoehtoja: www.visitparainen.fi.  Alla vain joitakin esimerkkejä: 
* Hotel Strandbo 020 733 2020 www.strandbo.fi

* Majatalo Martta (ent. Pensionat Saga) 02-4651409, 045-136 2002 
www.majatalomartta.com

* Lanterna, 040-7551419

* Grännäs Bed & Breakfast, n. 4 km, puh. 040-4866822


Huonevaraukset on syytä tehdä ajoissa! Varattaessa on hyvää mainita "Laser 
Masters".

Kilpailujen nettisivut: tps://www.nagusegelsallskap.fi/ jossa julkaistaan m.m. ilmoittautuneet veneet sekä kilpailujen dokumentit.

Info: Roger Nylund, roger.nylund@pp.inet.fi, 040-5548540 (+358 40 5548540).

Laser Masters klassmästerskapsseglingar i 
Nagu 30. gången 31.7-1.8.2021

Välkommen tili de traditionella Laser Masters mästersakapsseglingarna i Nagu. 
Tävlingskansliet finns i Nagu Segelsällskaps utrymmen i Nagu gästhamn.

Program

Tävlingskansliet öppnas fre 30.7.2021 kl18 och lö 31.7.2021 kl 9. 
Skeppartmöte utanför tävlingskanskiet lö 31.7.2021 kI 10.15.

Varningssignalen för första start lö 31.7.2021 kI 11.55. Genast därefter ännu två seglingar. 
Efter seglingarna bastu. KI 19.00 kvällssamvaro med mat.

På söndagen varningssignal för första start kl 10.55. Genast därefter ännu två seglingar, sammanlagt alltså sex seglingar.

Rätt att deltaga, klasser

Seglare födda 31.12.1986 eiler tidigare har rätt att deltaga (åldern bör uppnås under 
år 2021).

Ålderskategorier:

35-44 (apprentice), 45-54 (masters), 55-64 (grand masters), 65-74 (great grand 
masters), och 75 fyllda (Iegends).

Klasser Laser Standard och Laser Radial, i katergorin GGM och Legends samt 
Ladies Laser Radial.

Anmälningar

Anmälan genom manage2sail senast 23.7.2021 kl 20


https://manage2sail.com/fi-FI/event/d37f7429-5a77-422a-b35e-4999ff49e8c6#!/entries?classId=9ec1699f-7900-4ece-83b4-34d44706bb2b


Deltagaravgiften på 50,- euro till Nagu Segelsällskaps konto 
i Nagu Andelsbank FI89 5560 0940 0015 80, BIC.kod OKOYFIHH.

Anmälan efter nämnda datum med förhöjd avgift 60 euro !!!

Deltgagare skall vara medlem i Finnish Laser Association, vars avgift 35 euro kan 
betalas på konto Nordea FI82 1309 3000 0511 77, BIC-kod NDEAFIHH. Alternativt 
medlemskap i annat nationellt klassförbund. Varje deltagare bör segla med individuellt segelnummer.

Inkvarteringsalternativ: www.visitparainen.fi, exempelvis:

* Hotel Strandbo tel 020 733 2020, www.strandbo.fi

* Majatalo Martta (f.d. Penslonat Saga) tel 02-465 1409,045-1362002 
www.majatalomartta.com

* Lanterna, tel 040-7551419

* Grännäs Bed & Breakfast, ca. 4 km, tel 040 4866822


Boknlngar bör ske I god tldll Nämn "Laser Masters" vid bokningen.

Regattans websida: https://www.nagusegelsallskap.fi/

Info: Roger Nylund, roger.nylund@pp.inet.fi, 040-5548540 (+358 40 5548540).

Laser Masters XXX th

Finnish Championships in Nagu July 31.7-1.8 2021

Welcome to the traditionai Finnish Masters Championships of the Laser and Laser Radial 
classes in Nagu/Nauvo. The race office will be in the club house of the Nagu Segelsällskap in 
the guest harbour of Nagu.

Program

Race office opens on Friday 30.7.2021 at 18 and Saturday 31.7.2021 at 9. 
Skippers meeting outside the race office on Saturday 31.7.2021 at 10.15.

The warning signal of the first start is made on 31.7.2021 at 11.55. lmmediately after that are two more races sheduled.

After the races there is sauna. At 19.00 a get together with dinner and drinks.

On Sunday the warning signal of the first start is made at 10.55. Immediately after the first race are two more races scheduled making up for the total of six races.

Participants

Open for sailors born 31.12.1986 or earlier (the age shall be reached in 2021). 
Age groups:

35-44 (apprentice), 45-54 (masters), 55-64 (grand masters), 65-74 (great grand 
masters) and 75 and older (Iegends).

Classes are Laser Standard and Laser Radial, GGM, Legends and Ladies sail Laser 
Radial.

Entries

Entries must be received not later than 23.7.2021 at 20 by manage2sail


https://manage2sail.com/fi-FI/event/d37f7429-5a77-422a-b35e-4999ff49e8c6#!/entries?classId=9ec1699f-7900-4ece-83b4-34d44706bb2bEntry fee 50,- euro to be paid to the account of Nagu Segelsällskap, bank Nagu Andelsbank account nr FI89 5560 0940 0015 80, BlC code OKOYFIHH.

Participants must be members of the Finnish Laser Association or any other 
national Laser Class Association. Every boat must use an unique sail number.

Accomodation: See the web site www.visitparainen.fi. Here are some suggestions: 
* Hotel Strandbo tel +358 20 733 2020, www.strandbo.fl

* Majatalo Martta (former Pensionat Saga) tel +358 2 465 1409, +358 45 136 2002 
www.majatalomartta.com

* Hotel Lanterna, tel +358 40-7551419

* Grännäs Bed & Breakfast, distance 4 km, tel +358 40 4866822

Bookings as soon as possible. Pls tell you are coming to the Laser Masters regatta.

The regatta website will show entries and documents for the regatta: https://www.nagusegelsallskap.fi/


Info: Roger Nylund, roger.nylund@pp.inet.fi, phone +358405548540.