Sol-Britt till första plats efter granskningen Sol-Britt sijoittuikin ensimmäiselle sijalle tarkistuslaskennassa

8.8.2023

KORPO RUNT 29.7.2023 Resultat /Tulokset Kölbåtar 10 båtar startade från ångbåtsbryggan i Korpoström i jaktstartseglingen. I den friska västsydvästliga vinden 8 - 10 m/s gick jaktstarten med 10 båtar snabbt, så snabbt att de preliminära målgångstiderna beräknade som tid på sträcka inte gäller utan resultatet måste räknas om som tid på tid. Omräkning görs om den första båten i mål har en seglad tid som avviker mer än 10 % av den beräknade. I stället för att räkna ut tiderna efteråt som tid på tid har arrangörskommittén beslutat att räkna om starttiderna så att de stämmer överens med vindens hastighet. Före starten var prognosen 6 m/s men efter kontroll med data från Fagerholm, och av seglare med vindmätare visade sig att medelvinden under själva tävlingen var 9 m/s. Det betyder att de beräknade handikappen var för stora. Nya starttider har beräknats och resultaten korrigerats så att båtarnas seglade tid bibehålls men målgångstider ändras. På det sättet gäller regeln att första båt i mål vinner. Hårdare vind som ger kortare avstånd vid starten gynnar de större båtarna och leder till att ordningsföljden i mål ändras. Tävlingsnämnden har därför beslutat att två olika resultat godkänns. Ett resultat som inte beaktar den hårdare vinden. Vid prisutdelningen följdes detta och eftersom inga protester eller önskemål om omräkning framfördes så blir det här det officiella resultatet. Målgången hade beräknats till 16:43:50. Som framgår av tabellen gick tävlingen mycket snabbare. Vandringspriset tillfaller första båt i mål: Storen. 

10 venettä lähti Korpoströmin höyrylaivalaiturilta taka-ajoon. Sen sijaan, että aikoja laskettaisiin aika ajalle, kilpailulautakunta on päättänyt laskea alkamisajat uudelleen tuulen nopeuden mukaan. Ennen lähtöä ennuste oli 6 m/s, mutta Fagerholmin tietojen ja purjehtijan tuulimittarin mukaan, selvisi että itse kilpailun keskituuli oli 9 m/s. Tämä tarkoittaa, että lasketut tasoitukset olivat liian suuret. Uudet lähtöajat on laskettu ja tulokset korjattu siten, että veneiden purjehdusaika säilyy, mutta maaliaikoja muutetaan. Tällä tavalla pätee sääntö, että maaliin ensimmäisenä saapunut vene voittaa. Voimakkaampi tuuli, joka antaa lyhyemmän matkan lähdössä, suosii isompia veneitä ja muuttaa maalijärjestystä. Kilpailulautakunta on siksi päättänyt, että hyväksytään kaksi tulosta. Tulos, joka ei ota huomioon voimakkaampaa tuulta. Palkintojenjakotilaisuudessa sitä noudatettiin ja koska protesteja tai uudelleenlaskentapyyntöjä ei tehty, tämä jää viralliseksi tulokseksi. Teoreettinen maaliintuloaika tässä tapauksessa olisi 16:43:50. Kuten taulukosta näkyy, kilpailu sujui paljon nopeammin. Kiertopalkinto on jaettu maalissa ensimmäiselle veneelle Storen 

Resultatet är / Tulos on Segel nr FinRating utan Spin Båttyp Båt Skeppare Målgång Plats 

FIN3789 0,72220 Etap 23 Storen Jyri Mänty 15:34:25 1 /SWE145 0,85150 Soling Sol-Britt Rickard Ramberg 15:41:50 2 /FIN12087 0,81530 Bachant IV Gunilla Marko Vuokola 15:42:00 3 /FIN4523 0,88550 Avance 33 Deja Vu André Thibaud 15:46:40 4/ FIN383 0,90060 Swan 37 Marinella Juhani Elonheimo 15:47:18 5 /FIN360 0,81790 Shipman 28 Carabilla IV Ralf Ramm-Schmidt 15:47:49 6 /22. 0,88450 Rival 22 Ofelia John Wrede 15:50:30 7/ SWE92 0,89570 Smaragd Svepen Ben Fredriksson 15:53:54 8 /FIN3852 0,88550 Avance 33 Lady Vixen Teemu Artukka 15:58:46 9/ L2140 0,84130 Linjett 32 Josefin Eric Åhlberg 16:07:42 10 /

Den teoretiska målgången då starttiderna beräknas med den verkliga högre vindstyrkan blir 15:34:14 Med de starttiderna blir målgången mycket nära denna tid. Därför har tävlingsnämnden beslutat att godkänna också dessa resultat. Priser delas ut till de tre första i mål. 

Teoreettinen maaliintulo, kun lähtöajat lasketaan todellisella korkeammalla tuulenvoimakkuudella, on 15:34:14. Näillä aloitusajoilla maalitulot ovat hyvin lähellä tätä aikaa. Siksi kilpailulautakunta on päättänyt hyväksyä myös nämä tulokset. Kolme ensimmäistä venekuntaa palkitaan. 

Segel nr FinRating utan Spin Båttyp Båt Skeppare Målgång Plats SWE145 0,85150 Soling Sol-Britt Rickard Ramberg 15:31:25 1 FIN383 0,90450 Swan 37 Marinella Juhani Elonheimo 15:33:29 2 FIN4523 0,88550 Avance 33 Deja Vu André Thibaud 15:34:01 3 FIN12087 0,81530 Bachant IV Gunilla Marko Vuokola 15:34:10 4 FIN3789 0,72220 Etap 23 Storen Jyri Mänty 15:34:25 5 22 0,88450 Rival 22 Ofelia John Wrede 15:37:55 6 FIN360 0,81790 Shipman 28 Carabilla IV Ralf Ramm-Schmidt 15:39:47 7 SWE92 0,89570 Smaragd Svepen Ben Fredriksson 15:40:37 8 FIN3852 0,88550 Avance 33 Lady Vixen Teemu Artukka 15:46:07 9 L2140 0,84130 Linjett 32 Josefin Eric Åhlberg 15:58:00 10

Allmogebåtar / Perinneveneet Båtarna hade delats upp i två klasser, små och stora skötbåtar. Klasserna startade med 5 minuters mellanrum. Alla hade samma bana, men på grund av missförstånd seglade de små båtarna runt fel vändmärke och gjorde en kortare bana. Eftersom alla små skötbåtar seglade samma bana beslöt tävlingsnämnden att godkänna resultaten, trots att de inte seglat den givna banan. 

Veneet oli jaettu kahteen luokkaan, pieniin ja suuriin ammuntaveneisiin. Tunnit alkoivat 5 minuutin välein. Kaikilla oli sama kurssi, mutta väärinkäsityksen vuoksi pienet veneet purjehtivat väärän käännösmerkin ympäri ja tekivät lyhyemmän purjehduksen. Vaikka pienet verkkoveneet eivät kiertäneet koko annattua rataa, kilpailulautakunta päätti hyväksyä tulokset, koska kaikki olivat kiertäneet saman radan. 

Resultat / Tulokset Små skötbåtar / Pienet verkkoveneet /Båt Skeppare Målgång Placering /Bruden Axel Korsström 14:55:57 1 /Knipan Daniel Sahlgren 14:57:40 2 /Ådan Vineta Fellman 15:06:39 3 /Grisslan Antonia Ringbom 15:12:59 4 )Skvättan Martin Zilliacus 15:16:55 5 /Arken Bettina Forsskåhl Avbröt 

'Isot verkkoveneet/ Båt Skeppare Målgång Placering/ Alli Jussi Koskinen 15:17:10 1 /Pinja Jacob Fellman 15:25:12 2/ Anna Mogens Linden 15:23:36 3 /Fina Oscar Sahlgren 15:25:12 4/ Sture Matias Nygård 15:47:31 5/ Utelia Christoffer Forssell DNF Utelia seglade den förkortade banan och vände inte tillbaka som Sture gjorde. Sture blev därför långt efter. Utelia ei kiertänyt oikeata pohjoisviittaa, vaan purjehti liian lyhyen radan